Çocuklarda Hangi Diş Tedavileri Yapılır?

Çocuklarda Hangi Diş Tedavileri Yapılır?

Çocuk diş yapıları yetişkin diş yapılarından farklıdır, dolayısıyla çocuk dişlerinin tedavileri de yetişkin diş tedavilerinden farklılıklar gösterir ve her süt dişinin düşme zamanı farklıdır.

Çocuklarda tedaviler, uzman hekim tarafından yapılan muayenenin ardından; dolgu, amputasyon, kanal tedavisi, diş çekimi, yer tutucu uygulaması, ortodontik tedavi, kötü alışkanlıkların (parmak emme, dil itme vb.) bıraktırılması, çürük koruyucu işlemler şeklinde örneklendirilebilir.

Dolgu; süt dişlerinin kalıcı dişler ile değişimi yaklaşık 12 yaşında sona erer. Bu süreçte çocukların beslenip konuşabilmesi için sağlıklı dişlere ihtiyacı vardır. Dişlerde oluşan küçük çürükler dolgu yapılarak tedavi edilebilir.

Amputasyon; genellikle süt dişlerinde olmak üzere, bazı durumlarda gelişimini tamamlamamış kalıcı dişlerde de uygulanan, çürük ya da travmaya bağlı olarak dişin sinirlerininin zarar görebileceği durumlarda, dişin sinirinin bir bölümünün temizlenip uygun materyal ile dolgusunun yapılmasıdır.

Kanal tedavisi, dişlerdeki çürüğün ileri aşamada olduğu, dolgu ya da amputasyon tedavilerinin yetersiz kalacağı durumlarda, dişi kurtarmak amacı ile dişin sinirinin temizlenip uygun materyallerle tedavi edilmesidir.

Diş çekimi, tüm tedavilerden fayda görülemediği durumlarda, süt dişinin altındaki kalıcı dişin sağlığını da düşünmek amacıyla diş çekimi gerçekleştirilebilir. Bazen de süt dişi düşmeden kalıcı diş ağız içinde sürmeye başlar, bu durumda süt dişi çekilip kalıcı dişin yolunun açılması gerekir.

Yer tutucu, erken süt dişi kayıplarında, yandaki dişler boşluğa doğru hareket etme meyilinde olurlar. Kalıcı dişin boşluğunun kapanmaması ya da daralmaması için süt dişinin kaybedildiği boşluğa yer tutucu uygulaması yapılır ve kalıcı dişin sürmesi beklenir.

Ortodontik tedavi, ilk süt dişi yaklaşık 6 aylık süreçte sürmeye başlar ve son süt dişinin değişimi yaklaşık 12 yaşında tamamlanır. Bu uzun süreçte çocuklarda ağız ve dişler dinamik bir yapıdadır, sürekli değişikliğe uğrar. Hekimin yapacağı kontrollerde bazı ortodontik problemler erken teşhis edilebilir ve erken tedavi ile kısa sürede çözülebilir. Yapılan ortodontik apareyler ile çocuklardaki kötü alışkanlıkların bıraktırılması sağlanıp, ileride karşılaşılacak sorunlar engellenir.

Fluor uygulaması, jel ya da vernik şeklinde uygulanabilir. Çocuğun diş yapısına katılarak, düzenli kontrol ve uygulamalarla faydası görülür. Kontrollü ve çocuğun çürük risk grubuna göre belirlenen aralıklarla uygulanması doğrudur.

Fissür örtücü, dişler sürdükleri ilk yıllarda olgunlaşmalarını tamamlamadıkları için ve karışık dişlenme döneminde diş fırçalamada yaşanan zorluklar sebebiyle dişler çürüğe daha yatkın olurlar. Fissür örtücüler, dişlerin anatomik yapısında bulunan çukurcuk benzeri kısımlara yerleştirilen materyalin uygulanmasıdır. Böylelikle dişlerin üzerinde yemek artığı ve bakteri plağı birikimi engellenip çürüğe karşı koruma sağlanır.

Share:

Leave a Reply

Whatsapp: +90 546 430 8040